Open Blitz, 08.07. hotel Westin

         OPEN BLITZ TURNIR 

                Popratna manifestacija Super United Croatian Grand Chess Toura.

                        Subota 08.07. 2023 / 3 min + 2 sec   10 kola

             Potvrda prijave od 19:00 do 19:30. Svečano otvaranje u 19:45

              Hotel Westin, dvorana Panorama, 17.kat , Kršnjavoga 1, Zagreb

                          Prijavljeni/rezultati: https://chess-results.com/tnr783661.aspx?lan=13

                                                      Prijave su do 07.07. do 24:00. Prijave na: sahklube4@gmail.com

                                                      U prijavi navesti: ime i prezime, e-mail, kontakt telefon i FIDE broj

                                                      Nagrade se isplaćuju na žiro račun, uz IBAN  je potreban i OIB

                                                      Kotizacija 20 € / plaćaju svi / jer kada igraju svi pod jednakim uvjetima, nagrade su                                                                                            oslobođene poreza/

                                                      Kotizacija se plaća na račun ŠK e4, IBAN:HR2324840081104087303

                                                      Za uplate koje nisu vidljive na računu ŠK e4, potrebna je potvrda o uplati

                                                     Organizator osigurava opremu za sve sudionike

                                                                                                     Nagradni fond je 3100 €

                   NAGRADE

  1.                    mjesto 800 € + pehar   2. 600 €  3. 400 €  4. 300 € 5. 200 €  6. 100 € 

                                           7.-16. mjesto 50 €  17.- 26 . 20 €

                       Nagrade od 17.- 26.  su povrat upisnine, povrat odmah po završetku turnira

                                        Nagrade se isplaćuju na žiro račun nagrađenog, stranci dobivaju nagrade u gotovini. .             Računi za kotizaciju se dobivaju na turniru.

                       Suci: Bojan Birk – glavni,  Željko Matkun, Narcisa Mihevc Mohr i Robert Kupek

       Direktor turnira: GM Zlatko Klarić

     Organizator: Šahovski klub e4   

         SUORGANIZATOR